Palaikau Streiką

Palaikau Streiką!

Vasario 22d. mokytojai pradėjo neterminuotą streiką reikalaudami gražinti mokinio krepšelius į prieškrizinį lygmenį, sumažinti mokinių skaičių klasėje, padidinti į pensiją išeinančių mokytojų kompensacijas.

Tradiciškai, žiniasklaidoje viešinamos nuomonės nepalaiko streiko. Politikai, direktoriai, įvairūs ekspertai teigia, kad streikas nėra tinkamas veiksmas. Mokytojai raginami atidėti streiką ir vėl sėsti prie derybų stalo.

O ar pamenate nors vieną valdžią, palaikiusią streiką? Juk streikas yra būtent tai, kas priverčia bet kokią valdžią derėtis ir atsižvelgti į ne valdžioje esančiųjų poreikius. Streikas – ne kraštutinė, o viena pagrindinių priemonių kovoti už savo teises, darbo ir gyvenimo sąlygų gerinimą. Streikas kiekvieną kartą patvirtina, jog ne mes esame priklausomi nuo įvairiausių vadovų ir ministerių, o jie yra priklausomi nuo mūsų, paprastų žmonių, kiekvieną dieną užtikrinančių, kad atvažiuos troleibusas, parduotuvėje atsiras batonas, nuo kelių bus nuvalytas sniegas, išnešiotas paštas, veiks mokyklos, universitetai, bibliotekos, kirpyklosir t.t.

Aukštasis moxlas kviečia solidarizuotis ir kelti trumpus video bei nuotraukas, palaikančias streikuojančiuosius. Vaizdo failus galite siųsti: aukstasismoxlas@gmail.com arba tiesiogiai įkelti į facebook renginį “Palaikau Streiką”. Jei nesunku, nurodykite savo socialinę padėtį, amžių, vietovę – lai streikuojantys mokytojai pamato, kad juos palaiko įvairiausių profesijų ir likimų žmonės iš visos Lietuvos bei užsienio.

EN

Support Strike!

On February 22nd teachers started a strike demanding to restore salaries to pre-crisis level, diminish the number of students in classes, increase compensations for teachers going into retirement.

As usual, media is “not on the side of strikers”. It focuses on opinions of politicians, various experts and managers who are opposing the strike and suggesting to cancel or postpone it.

But can we think about any kind of government or management that was supporting a strike? It is because strike forces goverments to negotiate and take into consideration the needs of those who are not in the power position. Strike is one of the best ways to defend our rights and struggle for better living conditions. Each time there is strike it proves that we are reliable not on different minsters and leaders, but actually they depend on us – simple people each day ensuring that a bus will arrive, bread will appear in shops, streets will be clean, post will be delivered, schools, universities, libraries, barber’s shops will work.

Aukštasis moxlas calls for solidarity by uploading short video and images supporting the strikers. You can send the material to: aukstasismoxlas@gmail.com or directly upload it to facebook event “Palaikau Streika” (Support Strike). If it is possible, name your social status, age and place of living – let’s show the teachers, that they are supported by many people of different professions, stories and places from Lithuania and abroad.

This entry was posted in Darbuotojų Teisės, Naujienos. Bookmark the permalink.