Vėl pradedamas svarstytis naujas darbo kodekas

Tolbiac-23-mars-2016Prancūzijoje tebesitęsia protestai prieš naująjį darbo kodeksą, daugelis universitetų yra okupuoti studentų ir paskaitos nevyksta. O Lietuvoje seime šiandien prasideda svarstymai dėl naujojo darbo kodekso. Primename pagrindinius straipsnius, kurie labiausiai mažina darbuotojų teises:

58 str. Darbo sutarties nutraukimas darbdavio valia. Darbdavys, išskyrus valstybės ar savivaldybės įstaigas,…,turi teisę nutraukti darbo sutartį su darbuotoju dėl priežasčių, nenurodytų šio Kodekso 56 str. 1 d. (t.y. priežastis gali būti nenurodyta) įspėjęs prieš tris darbo dienas ir sumokėjęs ne mažesnę kaip šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Šiuo metu darbuotojas negali būti atleistas be priežasties.

65 str. Darbo sutarčių rūšys. Siekiama įtraukti nenustatytos apimties (nulio valandų) darbo sutartį. Dirbant pagal tokią sutartį būsite visiškai priklausomas nuo darbdavio – nebus garantuotų darbo valandų per mėnesį (reiškias ir garantuotų pajamų) arba kaip tik, garantuoto poilsio.

66 str. Terminuotos darbo sutarties sąvoka ir terminas ir 68 str. Terminuotos darbo sutarties pasibaigimas. Terminuotų sutarčių sudarymo supaprastinimas, leidžiant sudaryti terminuotas sutartis ir nuolatinio pobūdžio darbui bei neapsaugant darbuotojo reikalavimu mokėti išeitinę išmoką terminuotos sutarties pasibaigimo atveju. Toks reikalavimas yra tik tuo atveju, jei sutartis tęsėsi ilgiau kaip trejus metus. Taigi, galėsite pradirbti tris metus ir po to negauti jokios išeitinės išmokos. Iki šiol, terminuotas sutartis nebuvo galima sudaryti neterminuoto darbo formoms.

168 str. Žalos atlyginimo sąlygos. Šio straipsnio formuluotė numato neribotą darbuotojo materialinę atsakomybę: kiekviena darbo sutarties šalis privalo atlyginti savo darbo pareigų pažeidimu dėl jos kaltės kitai sutarties šaliai padarytą turtinę žalą, taip pat ir neturtinę žalą. Darbe nutinka visko – galbūt įvyks sunkvežimio avarija, galbūt įžeisite savo bosą ir tada, galbūt jūsų bosas teismu prisiteis iš jūsų žalą keliasdešimt kartų didesnę už varganą minimumą. Iki šiol, iš darbuotojo priteistos žalos dydis buvo atitinkamas darbuotojo turtinei padėčiai.

Xxx str. Padidinti leidžiamą suminį savaitės darbo laiką nuo 48 iki 60val. Šis straipsnis profsąjungų buvo išsireikalautas ištrinti, tačiau seime šis pakeitimas yra vėl užregistruotas ir gali būti sugražintas.

This entry was posted in Darbuotojų Teisės, Naujienos, Solidarumo Tinklas/Solidarity Network and tagged , . Bookmark the permalink.