Tiem, kas nori aktyviau įsitraukti į veiklą / Invitation to join organising AMF

[EN below]

SVEIKOS!

su praėjusiomis šventėmis, kas ką šventė.

AMF ir pailsėjo ir padirbo ir kviečia žmones aktyviau įsitraukti į veiklą. Jau gavome šiek tiek laiškų ir būtų džiugu sulaukti daugiau. Į aukstasismoxlas@gmail.com rašykite norus, pykčius, įvairaus masto problemas, vizijas ir pan. Būtinai parašykite kaip labai norite ir galite įsitraukti į AMF veiklą, kokiose srityse ir kokiu formatu (skaityti, rašyti, kalbėti, groti, dainuoti, piešti plakatą, (nu)kabinti spyną ar pan.). Žinoma, viskas apie aukštajį moxlą, jo buvimą antra pamaina po arba prieš darbą, studijų kokybę, neatstovavimą ir pan. – ką kalbėjome asamblėjoje.
Paskaitysime laiškus, dar kartą paanalizuosime asamblėjos metu pildytas anketas ir organizuosime mažesnius susitikimus aptarti galimybes veikti toliau.

LAUKIAM LAIŠKŲ!

p.s. suprantame, kad gali būti noras išlaikyti anonimiškumą. Mes jį galime garantuoti jei to paprašysite laiške. Jei pasitikėjimo stoka visgi yra didesnė, bent jau pirmajam laiškui susikurkite kokią netikrą el. pašto paskyrą, o vėliau mėginsime rasti būdus kaip pasitikėjimą sustiprinti. Niekas neturi būti tildoma/s dėl baimės.

p.p.s. AMF bylos antrasis sezonas bus – apeliacija pateikta.

———————————————————————————–

HEY!

happy past holidays, whichever and if you celebrated.

AMF had some time to rest, to work and is now inviting everyone to join the activities. We have already received some emails and it would be great to get some more. Please write your wishes, angers, problems of various scale, visions, etc. to aukstasismoxlas@gmail.com . Write down how much energy and time you can dedicate to AMF activities, in which field of problems you’d like to engage most and in what format (to read, write, talk, play, sing, make posters, (un)hang some lock, etc.). Certainly, all of it is about moxlas, it being the second shift after or before work, quality of studies, non-representation, etc. – things discussed at the assembly.
We will read the letters, will analyze the surveys again and will organize smaller meetings with you to discuss further steps.

WAITING FOR THE LETTERS!

p.s. we are aware that some people would like to remain anonymous. We can guaranty anonymity if you indicate a need of it in the email. However, if there is still some lack of trust, please email us with a fake email account and we will figure out the ways in which we can build trust. No one should be silenced by fear.

p.p.s. the court-case will have season #2 – appeal submitted.

This entry was posted in Naujienos. Bookmark the permalink.