AMF pasisako prieš militaristinę propagandą (universitetuose)

Vytauto Didžiojo universitetan atvyksta kariuomenės verbuotojas. Susitikime su studentais verbuotojas papasakos apie tarnybos Lietuvos kariuomenėje būdus, perspektyvas ir karjeros galimybes.

AMF šį renginį vertina kaip vieną iš daugelio militaristinei propagandai skirtų veiklų, apniukusių Lietuvą ir visą Rytų Europą pastaraisiais metais. Tokiais renginiais yra siekiama militarizuoti visuomenę, kurią anksčiau, pasitelkus didžiulius propagandos išteklius, pavyko sėkmingai įbauginti.

AMF neturi jokių iliuzijų dėl įvykių Ukrainoje, smerkia Rusijos invaziją ir Krymo okupaciją. Tačiau nepritaria panikos kurstymui ir kritikuoja valstybės vadovų vykdomą politiką, pagrįstą baimėmis. Pernai, per demokratinėms valstybėms stebėtinai greitą laikotarpį, buvo sugrąžinti šauktiniai, be jokių rimtų argumentų tokiai politikai pagrįsti; apie rengiamą protestą prieš šauktinių grąžinimą buvo sutartinai nutylėta medijoje; iš esmės buvo neleista streikuoti mokytojams, nes tai „kėlė grėsmę valstybės saugumui“; nuolat, įvairiais būdais tildoma bet kokia kritika valstybės militarizavimui, o palaikymas jam neproporcingai gausiai reprezentuojamas žiniasklaidoje, taip iškreipiama esama ir formuojama būsima visuomenės nuomonė; nepatogūs (arba nesutarti) klausimai lieka neatsakyti arba yra baudžiami.

Į militarizmo traukinį šoka ir universitetai. Lietuvos Edukologijos universitetas, kartu su Gen. Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija, sukūrė naują bakalauro studijų programą „Istorija ir pilietinis ugdymas“, kurios studentai(-ės), be kita ko, „susipažins su svarbiausiais karybos elementais“ bei dalyvaus sukarintoje praktikoje. Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas kartu su Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentu prie KAM organizuoja moksleivių konkursą „Praeities stiprybė – dabarčiai“, kurio metu jie, be kita ko, lankysis(-osi) Lietuvos kariuomenės daliniuose. Tokie susitikimai, kuris numatytas ir VDU, vyksta ir kituose universitetuose.

Baimėmis paremta krašto apsaugos stiprinimo politika valstybei kainuoja milžiniškus pinigus, kurie verčiau būtų skiriami socialinei apsaugai, švietimui, viešosioms paslaugoms. Šiais metais krašto apsaugos biudžetui buvo skirti papildomi 162 mln. eurų, tuo tarpu švietimo ministerija teisinasi neturinti lėšų mokytojams grąžinti algas į nominalų prieš krizinį lygį. Šiais metais mokytojų atlyginimams kelti skirta tik 9 mln. eurų, o ikimokyklinio ugdymo auklėtojams – 4,4 mln. eurų. Akivaizdu, kad be nuolatinio visuomenės bauginimo gresiančiu karu, užsienio priešais, tokia politika nebūtų pateisinama daugelio piliečių (tikimės, kad ir nėra).

AMF kviečia universitetų bendruomenes ir visuomenę priešintis dangstomai politikai, kuri iš esmės kišasi į vis daugiau kasdienybės sričių ir neturi nieko bendra su nacionalinio saugumo stiprinimu,

AMF pasisako prieš verbavimo renginius universitetuose, nes politiniai sprendimai, kurie paliečia visą visuomenę, turi būti sprendžiami diskusija, o ne bauginimu. Jei universitetus siekiame išlaikyti autonomiškomis ir kritišką mintį puoselėjančiomis bendruomenėmis, tai valstybės politika pirmiausiai turi būti kvestionuojama, o ne aklai vykdoma.

Vasario 9 d. kviečiame atvykti į VDU organizuojamą verbavimo renginį ir kelti diskusiją, o ne tyliai klausytis tik vienos iš pozicijų.

http://www.vdu.lt/lt/informaciniame-susitikime-apie-tarnyba-kariuomeneje/

This entry was posted in Naujienos. Bookmark the permalink.