AUKŠTOJO MOXLO BYLA BAIGTA!

[EN below]

Vasario 2 d. Kauno apygardos teismas panaikino apylinkės teismo sprendimą ir bylą nutraukė.

Fakultetas sveikina tokį sprendimą. Susirinkimų įstatymo taikymas yra labai retai patikrinimas teismuose, todėl tokie sprendimai yra ypač naudingi gana ribotai susirinkimų laisvei tvirtinti.

Besidžiaugdami AMF studentai nori priminti, kad teisingumas buvo pažeistas dar rugsėjo 1-ąją, kuomet policijos pareigūnai trukdė teisėtam susirinkimui, o vėliau surašytas AT pažeidimo protokolas pasibaigė daug laiko, energijos ir nervų kainavusiu bylinėjimusi. Tikimės, kad šis sprendimas ateityje privers pareigūnus pamąstyti daugiau.

Fakultetas dėkoja adv. G. Černiauskui už neatlygintiną pagalbą.

Platesnių komentarų apie visą bylos nagrinėjimo procesą ir jos baigtį laukite artimiausiomis dienomis. Taip pat šią savaitę informuosime apie tolimesnę AMF veiklą, prie kurios prisidėti esate laukiami.

—————————–

AUKŠTASIS MOXLAS CASE IS CLOSED!

On the 2nd of February a higher court decision repealed previous court’s decision and closed the case, i.e. the students are not guilty.

AM students congratulate such decision. The Meeting law is rarely tested at the courts. Therefore such decisions are highly relevant in securing the already hindered right of gathering.

While celebrating, AMF students would like to remind, that rights of people were infringed on the 1st of September, when police officers interrupted a legal gathering and later accused of breaking the law. That ended in a court case which required a lot of time, energy and nerve to deal with. We hope that this decision will pressure the officers to think twice in the future.

The students are grateful to the lawyer G. Černiauskas, who defended the accused for free.

This week the AMF will also inform about its further activity, which you will be kindly invited to join.

This entry was posted in Naujienos. Bookmark the permalink.